Shirasaya, Wakizashi - Acciaio Tamahagane - 兼信作 Kanenobu saku with NTBHK Hozon - Giappone - XVII secolo

Descrizione
Shirasaya, Wakizashi - Acciaio Tamahagane - 兼信作 Kanenobu saku with NTBHK Hozon - Giappone - XVII secolo
In ottime condizioni, vedi descrizione - 76.5×4×0 cm

Shirasaya, Wakizashi - Tamahagane steel - 兼信作 Kanenobu saku with NTBHK Hozon - Japan - 17th century
The Blade is in a very good condition, nicely polished, no faults or hagire, see pictures.
Comes with a Japanese registration card.
Sugata :shinogi zukuri, ihori mune, chu kissaki
Nagasa ha : 52,4 cm
Sori : 1,2 cm
Moto haba : 3,0 cm
Saki haba : 2,0 cm
Moto kasane : 0,7 cm
Saki kasane : 0,5 cm
Nakago ha : 14,8 cm
Kitae : itame
Hamon : nie deki, notare midare, sunagashi
Bōshi : midare komi, hakikake
Nakago : ubu, ha agari kuri jiri, sujikai yasurime, 2 mekugi ana
Deze wakizashi heeft kreeg een Hozon kanteisho, no.3000635, verstrekt
door de NBTHK op Heisei ni ju yon nen roku gatsu ni ju ichi hi, 21 juni 2012

Will be well packed and shipped insured ( Rusland and China excluded).

Dettagli lotto
Oggetto
Shirasaya, Wakizashi
Materiale
Acciaio Tamahagane
Periodo
XVII secolo
Regione/ Paese d'origine
Giappone
Titolo dell'opera
兼信作 Kanenobu saku with NTBHK Hozon
Condizioni
In ottime condizioni, vedi descrizione
Dimensioni
76.5×4×0 cm
Non sei ancora registrato?
Creando il tuo account Catawiki gratuito, potrai fare offerte scegliendo tra i nostri 65.000 oggetti speciali all'asta ogni settimana.
o Accedi